Cách lựa chọn một chiếc Vòng Tay Đá Thạch Anh theo tuổi

Cách lựa chọn một chiếc Vòng Tay Đá Thạch Anh theo tuổi

Mỗi một loại Vòng Đá Thạch Anh sẽ tương ứng với một hành thuộc ngũ hành, tương ứng với mỗi loại sẽ mang những công dụng và ý nghĩa riêng biệt. Nhưng chung quy lại là đều đem lại may mắn cho chủ nhân. Theo như quy định của quy luật ngũ hành tương sinh – tương khắc, thì mỗi một người sẽ tương ứng với một mạng, đồng thời hợp với mỗi mạng sẽ là một loại Vòng Đá Thạch Anh tượng trưng.

Chi tiết được thể hiện như sau:

 • Hành Kim sinh ra Thủy: mệnh Thủy thích hợp sử dụng những Vòng Tay Thạch Anh có màu của mạng Kim.
 • Hành Thủy sinh ra Mộc: mệnh Mộc thích hợp sử dụng những Vòng Tay Thạch Anh có màu của mạng Thủy.
 • Hành Mộc sinh ra Hỏa: mệnh Hỏa thích hợp sử dụng những Vòng Tay Thạch Anh có màu của mạng Mộc.
 • Hành Hỏa sinh ra Thổ: mệnh Thổ thích hợp sử dụng những Vòng Tay Thạch Anh có màu của mạng Hỏa.
 • Hành Thổ sinh ra Kim: mệnh Kim thích hợp sử dụng những Vòng Tay Thạch Anh có màu của mạng Thổ.

Ở trên là quy luật ngũ hành tương sinh, dưới đây là quy luật ngũ hành tương khắc bạn cần nên lưu ý để tránh sử dụng:

 • Hành Hỏa khắc với Kim nên mệnh Kim đừng sử dụng những Vòng tay Thạch Anh thuộc màu của mệnh Hỏa.
 • Hành Kim khắc với Mộc nên mệnh Mộc đừng sử dụng những Vòng tay Thạch Anh thuộc màu của mệnh Kim.
 • Hành Mộc khắc với Thổ nên mệnh Thổ đừng sử dụng những Vòng tay Thạch Anh thuộc màu của mệnh Mộc.
 • Hành Thổ khắc với Thủy nên mệnh Thủy đừng sử dụng những Vòng tay Thạch Anh thuộc màu của mệnh Thổ.
 • Hành Thủy khắc với Hỏa nên mệnh Hỏa đừng sử dụng những Vòng tay Thạch Anh thuộc màu của mệnh Thủy.

Dựa vào quy luật của ngũ hành đưa ra để giúp chứng ta trong việc chọn lựa một loại Vòng Tay Thạch Anh phù hợp với số mạng của mỗi người, đầu tiên bạn nên chọn màu gọi là tương sinh, sau đó nếu không thích bạn sẽ chọn màu theo mệnh, nhưng cấm kỵ chọn màu thuộc lọa tương khắc.

 • Người có mệnh Thổ thì nên sử dụng Vòng Tay Thạch Anh có màu sắc là đỏ, hồng, tím, nâu, vàng.
 • Người có mệnh Kim thì nên sử dụng Vòng Tay Thạch Anh có màu sắc là nâu, vàng, trắng.
 • Người có mệnh Thủy thì nên sử dụng Vòng Tay Thạch Anh có màu sắc là trắng, vàng đậm, xám.
 • Người có mệnh Mộc thì nên sử dụng Vòng Tay Thạch Anh có màu sắc là xanh lam, xám, xanh lá.
 • Người có mệnh Hỏa thì nên sử dụng Vòng Tay Thạch Anh có màu sắc là xanh lá, đỏ, hồng, tím.